Standartai

Darbai ir užduotys patys nepasidaro gerai savaime. Kokybiškas ir savalaikis darbų atlikimas yra grindžiamas organizacijoje veikiančių procesų valdymo sistema. Kuo labiau kiekvieno darbuotojo atliekamas veiksmas ir iš jo laukiamas rezultatas yra aiškus ir apibrėžtas, tuo didesnė tikimybė, kad darbas bus atliktas gerai.

Remdamiesi užsienio įmonių praktika, sukūrėme darbo ir užduočų valdymo procesus, kuriais vadovaudamiesi darbuotojai atlieka jiems priskirtus darbus ir užduotis. Tai yra itin svarbu ir labai veiksminga, kai reikalinga neatidėliotina reakcija į avarinius atvejus namuose.

DOMO SERVIS yra įsidiegusi ir kasdieninėje veikloje taiko šios standartus:

  1. Klientų aptarnavimo standartas;
  2. Užduočių priskyrimo ir valdymo standartas (priežiūros ir avarinių darbų operatyvus vydymas);
  3. Pranešimų valdymo standartas (Klientų aptarnavimo centras veikiantis visą parą);
  4. Santykių su klientais valdymo standartas.