Paslaugų tiekėjų atranka

Jums pageidaujant, esame pasiruošę padėti Jums organizuojant namo ar jo dalių remonto ir atnaujinimo darbus.

DOMO SERVIS pristatoma paslauga “Patikimas rangovas”  apima pilną pagalbą Bendrijos primininkui :

1. Komfortą mažinančio veiksnio nustatymas/ defekto įdentifikavimas (pastato/inžinerinės sistemos/jos dalies išsamus auditas);

2. Audito ataskaitos (mažesnės apimties darbams – defektinio akto) paruošimas, įskaitant defekto įvardinimas, jo vizualizacija, optimalus defekto pašalinimo būdas (bei alternatyvos), pašalinimo orientacinė kaina ir galimai greičiausias atlikimo terminas;

3. Audito ataskaitos pristatymas Bendrijos Pirmininkui (ir pagal poreikį valdybai, gyventojams);

4. Konkurso sąlygų paruošimas defekto pašalinimui altikti;

5. Patikimų rangovų galinčių dalyvauti konkurse atraka ir pristatymas Bendrijos Pirmininkui (ir pagal poreikį valdybai, gyventojams);

6. Konkurso pravedimas, derybos, rezultatų pristatymas Bendrijos Pirmininkui (ir pagal poreikį valdybai, gyventojams);

7. Bendrijos Pirmininko (pagal poreikį valdybos ir gyventojų) priimto sprendimo dėl būsimo rangovo pasirinkimo vykdymas:

7.1 Sutarties su rangovu suderinimas ir pasirašymas;

7.2 Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (sutarties įvykdymo garantas, užstatas, mokėjimo atidėjimas);

8. Rangovo vykdomų rangos darbų (defekto šalinimo darbai) nuolatinė kontrolė;

9. Vykdomų darbų periodinis (esant poreikiui ir nuolatinis) ataskaitų teikimas Bendrijos Pirmininkui;

10. Atliktų darbų ekspertizė ir įvertinimas;

11. Atliktų darbų rezultato ir ekspertizės vertinimo pristatymas Bendrijos Pirmininkui (ir pagal poreikį valdybai, gyventojams);

12. Garantinių Rangovo įsipreigojimų sekimas ir vykdymo kontrolė;

 

UAB “Domo Servis” bendradarbiausia tik su aukščiausios kvalifikacijos ir patikimumo rangovais, bei visiems darbams suteikia garantiją.