Reguliavimas

Vadovaujant bendrijoms gali prireikti šių reglamentuojančiųjų teisės aktų:

Kaip teikti daugiabučio gyvenamojo namo priežiūros paslaugas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Kaip turi veikti bendrijos – Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

Kaip prižiūrėti namo šilumos ūkį- Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas

Kaip spręsti problemas susijusias su bendrąja nuosavybe – Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai

Kokie bendrųjų inžinerinių sistemų priežiūros ir profilaktikos darbai kada ir kaip turi būti atlikti- Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

Kokie kokybiniai reikalavimai turi būti išpildyti prižiūrint inžinerines sistemas- Gyvenamųjų namų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

Kaip turi savo valią išreikšti daugiabučio gyvenamojo namo butų ir patalpų savininkai- Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas

Kaip turi būti tvarkomos Jūsų namo dokumentai ir gyventojų sukauptos lėšos- Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarka

Kaip tvarkyti atliekas- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Kaip prižiūrėti liftus- Lietuvos Respiublikos liftų naudojimo taisyklės