Gyventojų D.U.K

Kokie darbai įeina administravimo paslaugos paketą?

Atsižvelgdami į individualius gyventojų ir bendrijų pirmininkų poreikius bei pageidavimus, atliekamas sutartų namo priežiūros paslaugų savalaikis ir kokybiškas atlikimas, apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už bendras paslaugas (laiptinės apšvietimas), organizuoja kompleksinių darbų konkursai, pristatomi rangovų pasiūlymus gyventojams sprendimui priimti. Gyventojams nebereikia rūpintis rangovų darbu ar kontroliuoti kaip laikomasi sutarčių.

Kokios paslaugos įeina į šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paketą?

Nustatytu periodiškumu, bei atsižvelgiant į name esančios įrangos technines charakteristikas atliekama šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir reguliavimas. Esant poreikiui nešylančių radiatorių ir karšto vandens cirkuliacinių stovų “gyvatukų” nuorinimas, o taip pat šilumos punkto paruošimas šildymo sezonui, atliekant hidraulinius bandymus ir sistemos praplovimą.

Kokios paslaugos įeina į techninės priežiūros (eksploatacijos) priežiūros paketą?

Vykdomas viso namo būklės nuolatinis stebėjimas, nustatytu periodiškumu, atliekami name esančių bendro naudojimo inžinerinių sistemų (vandentiekio ir nuotekų, elektros, statinio konstrukcijų (sienos, stogas, cokolis), ir kitų) priežiūros ir profilaktikos darbai, smulkių defektų šalinimas,  bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas.

Kur kreiptis, norint sužinoti energetinių resursų- elektros, šilumos, vandens, dujų galiojančius tarifus ir kainas?

Elektros- kreiptis į AB “LESTO”- 1802,

Šilumos UAB “Panevėžio energija”- (8 45) 501055 ,

Dujų – AB “Lietuvos dujos”-1894,

Vandens – UAB “Aukštaitijos vandenys”- (8 45) 586626.

Iki kada galima apmokėti sąskaitą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas?

Praėjusio mėnesio sąskaitas galite apmokėti iki einamo mėnesio paskutinės dienos. Kitap tariant, už per praėjusį mėnesį UAB “Domo Servis” suteiktas paslaugas pravartu sumokėti iki šio mėnesio paskutinės dienos.

Kokiais atvejais mokėjimo lapeliuose susidaro skola?

Dažniausiai skola susidaro pavėlavus sumokėti už paslaugas per sutartą atsiskaitomąjį laikotarpį. Deja, bet pavėlavus nors dieną sąskaitoje nurodyta suma automatiškai perkeliama į naująjį atsiskaitomąjį laikotarpį kaip skola.

Ką daryti, jei kaimynai užliejo mano butą?

Nedelsiant skambinti UAB “Domo Servis” telefonu 8700- 44888 ir pranešti apie įvykį. Nuvykti pas kaimynus ir stengtis nustatyti avarijos priežastį, bei užkirsti kelią didesniam žalos atsiradimui (užsukti vandens kraną/stovą/kita).

Kur kreiptis, jei kaimynai triukšmauja?

Jei triukšmaujama vakaro (18.00-22.00 val.) ir nakties (22.00-6.00 val.) metu, kreipkitės tiesiai į policiją telefonu 112.

Veiksmai, kurie trikdo viešąją rimtį vakaro ir nakties metu gyvenamosiose patalpose neatsižvelgiant į garso lygi- užtraukia įspėjimą arba baudą iki 300 LT.

Kur kreiptis, jei kaimynai netinkamai prižiūri savo šunį?

Patvirtintos šunų laikymo taisyklės skelbia, kad savininkai privalo užtikrinti, kad gyvūnai netrikdytų viešosios rimties, gyvūnų savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys gyvūnai nesužeistų, negąsdintų žmonių ar kitų gyvūnų, nedarytų žalos kitų savininkų turtui, aplinkai, gyvūnų šeimininkai privalo laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų ir užtikrinti, kad jų gyvūnai nedarytų žalos aplinkai.
Pastebėjus, kad nesilaikoma šių taisyklių, galima pateikti raštišką skundą miesto/rajono policijos komisariatui. Skunde nepamirškite pareikalauti raštiško atsakymo apie nustatytus faktus ir taikytas poveikio priemones šunų savininkams.