Bendrijų pirmininkų D.U.K.

Ar UAB Domo Servis teikia daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros paslaugas, kurios atitinka galiojančius teisės aktus?

Taip. UAB “Domo Servis” teikiamos paslaugos visiškai atitinka galiojančius teisės akuts. Daugiau info, žr. Bazinės paslaugos ir Reguliavimas.

Ar už suteiktas paslaugas UAB Domo Servis pateiks sąskaitą kiekvienam buto/patalpos savininkui individualiai?

Taip. Už suteiktas paslaugas UAB “Domo Servis” sąskaitas teikia tiesiogiai gyventojams įprastiniu arba elektroniniu būdų pasirinktinai. Bendrijos Pirminkas yra turi UAB “Domo Servis” informuoti, kokiu būdų turi būti padalinta priskaičiuota suma už atliktus darbus (pvz. Pirmos laiptinės langų keitimas priskaitomas pirmos laiptinės butų/patalpų savininkams).

Ar privaloma atnaujinti esamus Bendrijos įstatus?

Taip. 2012. m. liepos mėn. 1 d. įsigaliojusi nauja Daugabučių gyvenamųjų namų ir kitos pakirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo redakcija įpareigoja atsinaujinti Bendrijos įstatus atsižvelgiant šiuos esminius pakeitimus:

Bendrijos pirmininkui privalomai mokamas darbo užmokestis, su juo sudaroma darbo sutartis;

Sprendimą dėl administratoriaus samdymo, techninės priežiūros organizavimo ir tarifų, bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimo priima visuotinis susirinkimas;

Visuotinio susirinkimo sprendimai gali būti priimami balsuojant raštu;

Bendrijos pirmininkas – fizinis asmuo, pastato bendraturtis. Jeigu Pirmininkas nera pastato bendraturtis (neturi turto pastate) – bendrijoje privalomai renkama valdyba. Pirmininkas renkamas 3 metų kadencijai, jų skaičius neribojamas;

Valdyba – ne mažiau 3 nariai, fiziniai asmenys, pastato bendraturčiai, kurie renkami 3 metų kadencijai, kurių skaičius neribojamas.

 

UAB “Domo Servis” mielai patars ir padės Jums paruošti naujus Bendrijos įstatus pagal įsigaliojusius naujus reikalavimus.